วางระบบและออกแบบระบบเครือข่าย

การบริการระดับมืออาชีพ ออกแบบระบบตามความพอใจของลูกค้า และให้คำปรึกษาการดำเนินการบำรุงรักษาและด้านเทคนิค

บริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ทางด้านไอที (MA)

โซลูชั่นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที LAN WAN, Internetworking, Network Security, Mobility Remote Access, Data Storage / Backup และ อื่นๆ

บริการด้านกล้องวงจรปิด (CCTV)

บริการเกี่ยวกับการออกแบบระบบ CCTV ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน กับการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่องค์กร หน่วยงาน ขนาดเล็ก จนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ เราก็สามารถออกแบบระบบหรือมี Solution ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการด้านระบบโทรศัพท์ (Telephone Systems)

บริการเกี่ยวกับการออกแบบระบบ โทรศัพท์ ตู้สาขา (Telephone, PABX ,IP-PBX ,VO-IP)ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน กับการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่องค์กร หน่วยงาน ขนาดเล็ก จนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ เราก็สามารถออกแบบระบบและมี Solution ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานของท่านได้เลือกใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

Computer Maintenance

บริการ เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฟรี บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เพื่อให้บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานของท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้แบ่งรูปแบบการบริการเกี่ยวกับ Computer Maintenance ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

Networking

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
บนเครือข่าย Internet และ Intranet ในปัจจุบันได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และระบบเครือข่ายได้มีความซับซ้อนมากขึ้น จำนวนเครื่องลูกข่ายเพิ่มสูงขึ้น 

ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีและต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการระบบบนเครือข่ายทั้งนี้จากสภาพแข่งขันที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจ ทำให้หลายธุรกิจเลือกปรับยุทธศาสตร์โดยการขยายสาขา เพื่อเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจและขยายเป้าหมายกลุ่มลูกค้า 

จึงต้องมีการเลือกใช้อุปกรณืและSolution ที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจด้วย


วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ติดต่อเรา

บริษัท ซัคเซส ไอที จำกัด
145 ซอยสยามธรณี หมู่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
www.successit.co.th

                            โทรศัพท์
02-949 6255-7
                            โทรสาร
02-945-1138
                            อีเมล
                            เว็บไซต์
                            เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30 เสาร์ 08:30-17:30
สินค้าและบริการ
จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

Reference Siteผลงานที่ผ่านมา


Maintenance Service

MA Service Level

  • On-site service 24 x 7 x 4 (High)
  • On-site service 8 x 5 x 4 (Medium)
  • On-site service 8 x 5 x NBD (Low)

Telephone Service

บริการด้านระบบโทรศัพท์ (Telephone Systems) 

1. Telephone Systems Design
 

คือการบริการเกี่ยวกับการออกแบบระบบ  โทรศัพท์ ตู้สาขา (Telephone, PABX ,IP-PBX ,VO-IP)ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน กับการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่องค์กร หน่วยงาน ขนาดเล็ก จนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ เราก็สามารถออกแบบระบบและมี Solution ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานของท่านได้เลือกใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 


2. Telephone Systems Install and Config 
คือการบริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP) เพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือติดตั้งระบบใหม่ทั้งระบบ 

3. Telephone  Systems Maintenance
 

คือการบริการ เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP)  เดิมที่มีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุประการต่างๆ  ทางเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP) ฟรี  บริการตรวจเช็คระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP) เพื่อค้นหาปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้ระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP)  ล่มหรือใช้งานไม่ได้  เพื่อให้บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานของท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้แบ่งรูปแบบการบริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP)   Maintenance ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

บริการตรวจเช็คระบบ  Telephone  Systems แบบ Onsite Service (case by case)
 
บริการตรวจเช็คระบบ  Telephone  Systems แบบรายเดือน (Preventive Maintenance Monthly) 
บริการตรวจเช้คระบบ  Telephone  Systems แบบรายปี (Preventive Maintenance Yearly)

Networking Service

บริการด้านระบบเน็ทเวิร์ค (Network) 

1. Network Systems Design
  คือการบริการเกี่ยวกับการออกแบบระบบ  
Network  ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน กับการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่องค์กร หรือหน่วยงาน ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เราก็สามารถออกแบบระบบหรือมี Solution ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Network Systems Install
  คือการบริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ Network  นอกจากเราจะให้บริการ ออกแบบระบบ Network แล้วเรายังให้บริการติดตั้งระบบ Network ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นงานระบบ Network ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ทำการ Implement ระบบ Network ให้ใหม่นั้นเราก็จะทำการออกแบบระบบ Network และทำการติดตั้ง คอนฟิก ระบบ Network  ด้วยจนสามารถใช้งานได้ แต่ถ้าในกรณีที่บางบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆได้ทำการออกแบบระบบ Network ไว้แล้วนั้น แล้วต้องการให้เราทำการติดตั้งระบบ Network ดังกล่าวให้ ทางเราก็มีทึมงานที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านงานติดตั้งระบบ Network ให้บริการด้วยเช่นกัน
3. Network Systems Maintenance คือการบริการ เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงระบบ Network เดิมที่มีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุประการต่างๆ  ทางเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Network ฟรี  บริการตรวจเช็คระบบ Network เพื่อค้นหาปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้ระบบ Network ล่มหรือใช้งานไม่ได้  เพื่อให้บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานของท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้แบ่งรูปแบบการบริการเกี่ยวกับ Network Maintenance ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

บริการตรวจเช็คระบบ  Network แบบ Onsite Service (case by case)

บริการตรวจเช็คระบบ  Network แบบรายเดือน (Preventive Maintenance Monthly)
บริการตรวจเช้คระบบ  Network แบบรายปี (Preventive Maintenance Yearly)
4. Ma Service
  • On-site service 24 x 7 x 4 (High)
  • On-site service 8 x 5 x 4 (Medium)
  • On-site service 8 x 5 x NBD (Low)
 

Computer Solutions

Sucess iT  มีความยินดีที่จะให้บริการต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเรามีบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้ 

1. จำหน่ายคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งเครื่องประกอบ และเครื่อง Brand Name 
 

ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของทางลูกค้าเองว่า ต้องการคอมพิวเตอร์แบบไหน แต่ก่อนที่ลูกค้าทุกท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์กับเรา เราจะให้คำปรึกษาและแนะนำก่อนเสมอ ว่าลูกค้าควรที่จะตัดสินใจเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนให้ตรงกับความต้องการ คุ้มค่าต่อการใช้งาน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด โดยสินค้าที่ซื้อไปจากเรานั้น เรามีการรับประกันสินค้าทุกชิ้น และเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน หรืออุปกรณ์เสียหาย ในระยะเวลาของการ รับประกัน ทางเรายินดีที่จะเข้าไปตรวจเช็คฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และจะดำเนินการเคลมสินค้าให้เร็วที่สุด หากอุกรณ์ดังกล่าวต้อง การใช้งานเร่งด่วน เรามีอุปกรณ์ให้สำรองใช้งาน เพื่อให้งานของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้ 

2. บริการซ่อม อับเกรด คอมพิวเตอร์  ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ 


เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ที่จะช่วยท่านวิเคราะห์ ปัญหา หรือหาสาเหตุ ว่าอาการคอมพิวเตอร์ของท่านนั้นเกิดปัญหาจากอะไร ปัญหาจากตัวอุปกรณ์ (Hardware) ปัญหาจากระบบปฏิบัติการ (Operating Systems :OS) ปัญหาจากโปรแกรมต่าง (Software ) ที่ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือปัญหาที่เจอกันบ่อยๆคือ ปัญหาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 

3. Computer Maintenance
 


คือการบริการ เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฟรี  บริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้  เพื่อให้บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานของท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้แบ่งรูปแบบการบริการเกี่ยวกับ  Computer Maintenance ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

บริการตรวจเช็คระบบ  Computer แบบ Onsite Service (case by case)
 
บริการตรวจเช็คระบบ  Computer แบบรายเดือน (Preventive Maintenance Monthly) 
บริการตรวจเช้คระบบ  Computer แบบรายปี (Preventive Maintenance Yearly)

4. MA Service Level

  • On-site service 24 x 7 x 4 (High)
  • On-site service 8 x 5 x 4 (Medium)
  • On-site service 8 x 5 x NBD (Low)