วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

Telephone Service

บริการด้านระบบโทรศัพท์ (Telephone Systems) 

1. Telephone Systems Design
 

คือการบริการเกี่ยวกับการออกแบบระบบ  โทรศัพท์ ตู้สาขา (Telephone, PABX ,IP-PBX ,VO-IP)ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน กับการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่องค์กร หน่วยงาน ขนาดเล็ก จนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ เราก็สามารถออกแบบระบบและมี Solution ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานของท่านได้เลือกใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 


2. Telephone Systems Install and Config 
คือการบริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP) เพิ่มเติมจากระบบเดิม หรือติดตั้งระบบใหม่ทั้งระบบ 

3. Telephone  Systems Maintenance
 

คือการบริการ เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP)  เดิมที่มีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุประการต่างๆ  ทางเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP) ฟรี  บริการตรวจเช็คระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP) เพื่อค้นหาปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้ระบบ โทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP)  ล่มหรือใช้งานไม่ได้  เพื่อให้บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานของท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้แบ่งรูปแบบการบริการเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์  ตู้สาขา (Telephone ,PABX,IP-PBX,VO-IP)   Maintenance ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

บริการตรวจเช็คระบบ  Telephone  Systems แบบ Onsite Service (case by case)
 
บริการตรวจเช็คระบบ  Telephone  Systems แบบรายเดือน (Preventive Maintenance Monthly) 
บริการตรวจเช้คระบบ  Telephone  Systems แบบรายปี (Preventive Maintenance Yearly)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น