วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

Networking Service

บริการด้านระบบเน็ทเวิร์ค (Network) 

1. Network Systems Design
  คือการบริการเกี่ยวกับการออกแบบระบบ  
Network  ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม คุ้มค่า คุ้มทุน กับการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่องค์กร หรือหน่วยงาน ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เราก็สามารถออกแบบระบบหรือมี Solution ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Network Systems Install
  คือการบริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ Network  นอกจากเราจะให้บริการ ออกแบบระบบ Network แล้วเรายังให้บริการติดตั้งระบบ Network ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นงานระบบ Network ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ทำการ Implement ระบบ Network ให้ใหม่นั้นเราก็จะทำการออกแบบระบบ Network และทำการติดตั้ง คอนฟิก ระบบ Network  ด้วยจนสามารถใช้งานได้ แต่ถ้าในกรณีที่บางบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆได้ทำการออกแบบระบบ Network ไว้แล้วนั้น แล้วต้องการให้เราทำการติดตั้งระบบ Network ดังกล่าวให้ ทางเราก็มีทึมงานที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านงานติดตั้งระบบ Network ให้บริการด้วยเช่นกัน
3. Network Systems Maintenance คือการบริการ เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงระบบ Network เดิมที่มีปัญหาอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุประการต่างๆ  ทางเรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ Network ฟรี  บริการตรวจเช็คระบบ Network เพื่อค้นหาปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้ระบบ Network ล่มหรือใช้งานไม่ได้  เพื่อให้บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานของท่านสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราได้แบ่งรูปแบบการบริการเกี่ยวกับ Network Maintenance ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

บริการตรวจเช็คระบบ  Network แบบ Onsite Service (case by case)

บริการตรวจเช็คระบบ  Network แบบรายเดือน (Preventive Maintenance Monthly)
บริการตรวจเช้คระบบ  Network แบบรายปี (Preventive Maintenance Yearly)
4. Ma Service
  • On-site service 24 x 7 x 4 (High)
  • On-site service 8 x 5 x 4 (Medium)
  • On-site service 8 x 5 x NBD (Low)
 

1 ความคิดเห็น: