วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

Maintenance Service

MA Service Level

  • On-site service 24 x 7 x 4 (High)
  • On-site service 8 x 5 x 4 (Medium)
  • On-site service 8 x 5 x NBD (Low)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น