วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

CCTV Solutions


CCTV Solutions  เป็น Solutions ที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกหาก หน่วยงาน หรือองค์กร ของท่าน ต้องการในเรื่องของความปลอดภัย  ซึ่งการตัดสินใจในการเลือก Solutions ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นก็ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าท่านเลือกได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้ว ก็จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรของท่านได้อีกด้วย
Sucess iT เรามี Solutions เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด CCTV  ที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้
1. กล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก ( Analog  CCTV Solution) 
2. กล้องวงจรปิดแบบ Digital ( IP Camera Solution ) 
3. CCTV แบบประยุกต์  เป็นการผสมผสานระหว่างระบบอนาล็อก และ ดิจิตอล หรือเป็นระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย ระยะใกล้ ไกล โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบ Wireless

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น