วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

Vision


ความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท ซัคเซส ไอที จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2546
              ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกร ทีมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้สนับสนุนและทำให้คู่ค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้า เป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ เป็นที่วางใจและเชื่อถือของคู่ค้า การดำเนินงานอย่างรวดเร็วและให้บริการในราคาที่เป็นธรรม นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพด้วยบริการที่ดีที่สุด คู่ค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเป็นผู้นำทางด้านระบบเครือข่าย

Success iT Co.,Ltd. 
              เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการทางด้านสารสนเทศ  รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและให้บริการทางด้านไอทีตามความต้องการของคู่ค้าอย่างครบวงจร และบริษัทยังมีทีมงานสนับสนุนระดับมืออาชีพที่สามารถให้บริการติดตั้ง แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านเน็ทเวิร์คแก่คู่ค้า ในด้านการให้บริการหลังการขาย


สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 145 ซอยสยามธรณี หมู่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 0-2949 6255-7 โทรสาร 0-2945 1138
E-Mail : info@successit.co.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น