วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

Networking

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
บนเครือข่าย Internet และ Intranet ในปัจจุบันได้มีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และระบบเครือข่ายได้มีความซับซ้อนมากขึ้น จำนวนเครื่องลูกข่ายเพิ่มสูงขึ้น 

ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีและต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการระบบบนเครือข่ายทั้งนี้จากสภาพแข่งขันที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจ ทำให้หลายธุรกิจเลือกปรับยุทธศาสตร์โดยการขยายสาขา เพื่อเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจและขยายเป้าหมายกลุ่มลูกค้า 

จึงต้องมีการเลือกใช้อุปกรณืและSolution ที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น